Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Patuh Syariah

Penasihat Syariah dan Jawatankuasa Halal Dalaman

Shariah Org Chart

Dasar Jawatankuasa Penasihat Syariah

Proses pematuhan syariah adalah satu tindakan yang memastikan produk, kemudahan, perkhidmatan, operasi dan transaksi dilaksanakan selaras dengan kehendak Syariah dan ditetapkan oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah dalam keputusan Syariahnya.

Menubuhkan Jawatankuasa Pematuhan Syariah dalam setiap proses pembuatan dan dipertanggungjawabkan ke atas semua perkara yang berkaitan dengan pematuhan Syariah dalam rantaian bekalan kami untuk memenuhi piawaian dan keperluan Halal melalui pengukuhan berterusan kesedaran Halal pekerja dan melaksanakan Sistem Pengurusan Jaminan Halal (HAS).

Memastikan Sistem Pengurusan Pematuhan Syariah dilaksanakan bagi mengekalkan dan memastikan kelestarian produk, kemudahan, perkhidmatan, operasi, transaksi, proses pengeluaran dan pengangkutan dilaksanakan selaras dengan kehendak Syariah dan ditetapkan oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah dalam keputusan Syariahnya.

Lawatan Dr. Luqman Abdullah, JAKIM

Cytopeutics, syarikat Sel Stem Malaysia pertama yang disahkan oleh JAKIM sebagai Patuh Syariah. Lawatan Datuk Dr. Luqman bin Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan ke Cytopeutics.
Shariah Advisor
Sumbangan Lain
2006 – 2014:
Ahli Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam (LEPAI) oleh ahli Majlis Raja-raja.
2015 – 2018:
Panel Perunding Majlis Perundingan Islam (MPI) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
2012 – Kini:
Pengarah Eksekutif Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia.
2014 – Kini:
Pengarah Grand Commerce Network Sdn. Bhd.

Penasihat Syariah – Dato' Dr. Mashitah Ibrahim

1977 - 1982

Anak kelahiran Kedah dalam pendidikan menengah di Maktab Mahmud, Alor Setar, Kedah.

1984 - 1987

Sarjana Muda Tafsiran dan Hadis dari Universiti Al-Azhar Mesir.

1988 - 2004

Dato' Dr. Mashitah Ibrahim terkenal di arena pendidikan tinggi negara kerana beliau berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) selama 16 tahun.

1991

Ijazah Sarjana dalam 'Ilmu dan Warisan Terungkap' dari UIAM.

1994

Ijazah Sarjana Syariah Islam.

1997

Doktor Falsafah (PhD) Syariah Islamiyyah dari Darul Ulum, Universiti Kaherah, Mesir.

2004 - 2008

Memenangi Parlimen Baling pada Pilihan Raya Umum 2004 dan terus diberi kepercayaan oleh Kerajaan untuk berkhidmat sebagai Setiausaha Parlimen di Jabatan Perdana Menteri.

2008

Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi melantik Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri melalui pelantikan beliau sebagai Senator.

2020 - 2022

Dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah Universiti Islam Malaysia (USIM) bagi tempoh dua tahun. Pelantikan beliau dibuat oleh YB Dato' Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi adalah selaras dengan Seksyen 17 (1) (f) Perlembagaan USIM (Wakil Persendirian).

Lawatan Penasihat Syariah Cytopeutic – Dato' Dr Mashitah

Lawatan Dato’ Dr Mashitah ke Makmal Pengeluaran.
Dato’ Dr Mashitah “Adalah dibenarkan bagi orang Islam menggunakan sel stem untuk rawatan keadaan perubatan.”

Jawatankuasa Halal Dalaman

Internal Halal Committee chart

Objektif Halal

Sistem Jaminan Halal dilaksanakan untuk bertanggungjawab membangun, memantau dan mengawal sistem jaminan halal bagi memastikan keberkesanan dan kemampanan proses pengeluaran mengikut keperluan dan piawaian Halal bagi memenuhi keperluan melalui pengukuhan berterusan kesedaran Halal pekerja dan melaksanakan Sistem Pengurusan Jaminan Halal (HAS).

Untuk mencapai standard dasar Halal kami, kami akan memastikan bahawa:

Aduan tentang kualiti produk kami dari segi keselamatan dan keberkesanan akan dikurangkan untuk setiap tahun.

Baca Lagi Baca Kurang

Dasar Halal

'Halal' adalah apa-apa yang dibenarkan dalam Islam dan baik untuk manusia.

Jaminan halal telah menjadi parameter penting dalam pemilihan barangan pengguna semua produk.

Sistem Jaminan Halal (HAS) merupakan sistem pengurusan bersepadu yang dibangunkan, dilaksanakan dan diselenggara bagi menguruskan bahan, proses pengeluaran, produk, sumber manusia dan prosedur bagi mengekalkan kelestarian proses pengeluaran halal mengikut keperluan Halal.

Cytopeutics Sdn. Bhd. komited untuk menghasilkan produk halal berkualiti tinggi dengan mematuhi garis panduan Halal yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Agama Islam. Cytopeutics Sdn. Bhd. komited:
Memastikan produk halal kita selamat dan berkesan untuk rawatan penyakit yang ditunjukkan; dengan standard bahan dan pengeluaran yang berkualiti tinggi; dan diproses secara kebersihan untuk memenuhi piawaian dan keperluan halal semasa, garis panduan Amalan Pengilangan Baik, piawaian Sistem Pengurusan Kualiti ISO dan keperluan farmaseutikal halal lain yang berkaitan seperti yang dikehendaki oleh pihak berkuasa halal yang kompeten dan pihak berkuasa kawal selia lain yang berkaitan.

Baca Lagi Baca Kurang
This site is registered on wpml.org as a development site.