PENASIHAT SYARIAH DAN JAWATANKUASA HALAL DALAMAN

Dasar Jawatankuasa Penasihat Syariah

Skop Pematuhan Syariah

Syariah

 • Bermaksud "cara" dan tidak merujuk kepada undang-undang badan.
 • Lebih tepat difahami sebagai merujuk kepada prinsip moral dan etika yang luas yang diambil daripada al-Quran dan amalan dan pepatah (hadis) Nabi Muhammad s.a.w.

Proses pematuhan Syariah adalah satu tindakan yang memastikan produk, kemudahan, perkhidmatan, operasi dan transaksi dilaksanakan selaras dengan kehendak Syariah dan ditetapkan oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah dalam keputusan Syariahnya berdasarkan:

 • Garis panduan Produk Terapi Sel dan Gen (CGTPs) yang dikeluarkan oleh NPRA dan badan-badan regulatori lain
 • Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-67 yang telah bersidang pada 22hb Feb 2005 telah membincangkan mengenai Hukum Pengklonan Terapeutik Dan Penyelidikan Sel Stem (Sel Stem).
 • Keputusan Panel Pakar Syariah JAKIM berkaitan Permohonan Surat Pengesahan daripada JAKIM (25 Mei 2016).

Objektif Patuh Syariah

 • Menubuhkan Jawatankuasa Pematuhan Syariah dalam setiap proses pembuatan kami dan dipertanggungjawabkan untuk semua perkara yang berkaitan dengan pematuhan Syariah dalam rantaian bekalan kami.

 

 • Melaksanakan MS 1900:2014, Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan Syariah untuk mengekalkan dan memastikan kemampanan proses pengeluaran mengikut keperluan dan piawaian Syariah.

 

 • Mengekalkan akreditasi yang diterima oleh kemudahan pembuatan kami termasuk Bilik Bersih ISO 15189 dan ISO 14644 Kelas 5 (Kelas 100) dengan penapis udara zarah kecekapan tinggi (HEPA), yang diperakui oleh Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Kebangsaan (NASA) dan Standard Persekutuan AS 209E dan cGMP

 

 • Memenuhi piawaian dan keperluan Halal melalui pengukuhan berterusan kesedaran Halal pekerja dan melaksanakan Sistem Pengurusan Jaminan Halal (HAS).

 

 • Menerajui dan mengaplikasikan peraturan Syariah dalam menyediakan sel stem untuk penyelidikan dan rawatan.

Dasar Pematuhan Syariah

 • Memastikan Sistem Pengurusan Pematuhan Syariah dilaksanakan bagi mengekalkan dan memastikan kelestarian produk, kemudahan, perkhidmatan, operasi, transaksi, proses pengeluaran dan pengangkutan dilaksanakan selaras dengan kehendak Syariah dan ditetapkan oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah dalam keputusan Syariahnya.
 
 • Memastikan integriti sentiasa dipantau mengikut MS 2424: 2012 Farmaseutikal halal – Garis panduan am, Sistem Pengurusan Halal Malaysia (MHMS) 2020 dan undang-undang berkaitan.

Carta Organisasi Penasihat Syariah

Lawatan Dr. Luqman Abdullah, JAKIM

 • Cytopeutics, syarikat Sel Stem Malaysia pertama yang disahkan oleh JAKIM sebagai Patuh Syariah. 
Lawatan Datuk Dr. Luqman bin Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan ke Cytopeutics.

Penasihat Syariah – Dato' Dr. Mashitah Ibrahim

1988 - 2004 : Dato' Dr. Mashitah Ibrahim terkenal di arena pendidikan tinggi negara kerana beliau berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) selama 16 tahun.

1977-1982 : Anak kelahiran Kedah dalam pendidikan menengah di Maktab Mahmud, Alor Setar, Kedah.

1984-1987 : Sarjana Muda Tafsiran dan Hadis dari Universiti Al-Azhar Mesir

1991 - Ijazah Sarjana dalam 'Ilmu dan Warisan Terungkap' dari UIAM

1994 - Ijazah Sarjana Syariah Islam

1997 - Doktor Falsafah (PhD) Syariah Islamiyyah dari Darul Ulum, Universiti Kaherah, Mesir.

2004 - 2008 : Memenangi Parlimen Baling pada Pilihan Raya Umum 2004 dan terus diberi kepercayaan oleh Kerajaan untuk berkhidmat sebagai Setiausaha Parlimen di Jabatan Perdana Menteri.

2008 - Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi melantik Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri melalui pelantikan beliau sebagai Senator.

2020 – 2022 : Dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah Universiti Islam Malaysia (USIM) bagi tempoh dua tahun. Pelantikan beliau dibuat oleh YB Dato' Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi adalah selaras dengan Seksyen 17 (1) (f) Perlembagaan USIM (Wakil Persendirian).

Sumbangan Lain : 

 • 2012 – kini : Pengarah Eksekutif Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia. 
 • 2014 – kini : Pengarah Grand Commerce Network Sdn. Bhd.
 • 2015 – 2018 : Panel Perunding Majlis Perundingan Islam (MPI) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
 • 2006-2014 : Ahli Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam (LEPAI) oleh ahli Majlis Raja-raja.

Lawatan Penasihat Syariah Cytopeutic – Dato' Dr Mashitah

Lawatan Dato' Dr Mashitah ke Makmal Pengeluaran

Dato' Dr Mashitah "Adalah dibenarkan bagi orang Islam menggunakan sel stem untuk rawatan keadaan perubatan."

Jawatankuasa Halal Dalaman

Objektif Halal

Jawatankuasa Halal Dalaman ditubuhkan dalam setiap proses pembuatan kami dan dipertanggungjawabkan untuk semua perkara yang berkaitan dengan pematuhan Halal dalam rantaian bekalan kami.

Sistem Jaminan Halal dilaksanakan untuk bertanggungjawab membangun, memantau dan mengawal sistem jaminan halal bagi memastikan keberkesanan dan kemampanan proses pengeluaran mengikut keperluan dan piawaian Halal.

Kami komited sepenuhnya untuk memenuhi standard dan keperluan Halal melalui pengukuhan berterusan kesedaran Halal pekerja dan melaksanakan Sistem Pengurusan Jaminan Halal (HAS).

Untuk mencapai standard dasar Halal kami, kami akan memastikan bahawa:

 • Aduan tentang kualiti produk kami dari segi keselamatan dan keberkesanan akan dikurangkan sebanyak 50% untuk setiap tahun.
 • Audit Halal dalaman akan dijalankan sekurang-kurangnya 1 kali setahun.
 • Semua pekerja baru akan menjalani latihan kesedaran Halal dalam tempoh 3 bulan dari pekerjaan mereka untuk memastikan 100% pekerja kami dilengkapi dengan pengetahuan dan kesedaran Halal.

Dasar Halal

'Halal' adalah apa-apa yang dibenarkan dalam Islam dan baik untuk manusia.

Jaminan halal telah menjadi parameter penting dalam pemilihan barangan pengguna semua produk

Sistem Jaminan Halal (HAS) merupakan sistem pengurusan bersepadu yang dibangunkan, dilaksanakan dan diselenggara bagi menguruskan bahan, proses pengeluaran, produk, sumber manusia dan prosedur bagi mengekalkan kelestarian proses pengeluaran halal mengikut keperluan Halal.

Cytopeutics Sdn. Bhd komited untuk menghasilkan produk halal berkualiti tinggi dengan mematuhi garis panduan Halal yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Agama Islam. Cytopeutics Sdn. Bhd komited:

 

 • Memastikan produk halal kita selamat dan berkesan untuk rawatan penyakit yang ditunjukkan; dengan standard bahan dan pengeluaran yang berkualiti tinggi; dan diproses secara kebersihan.
 • Untuk mematuhi konsep halal setiap langkah dari pemilihan bahan mentah, pemprosesan, ujian, pembuatan, pembungkusan, pengangkutan dan penyediaan produk akhir untuk rawatan pesakit kami.
 • Untuk memenuhi piawaian dan keperluan halal semasa, garis panduan Amalan Pengilangan Baik, piawaian Sistem Pengurusan Kualiti ISO dan keperluan farmaseutikal halal lain yang berkaitan seperti yang dikehendaki oleh pihak berkuasa halal yang kompeten dan pihak berkuasa kawal selia lain yang berkaitan.

Jawatankuasa Halal Dalaman